banner-home-01sa
banner-home-02s
banner-home-03sa

เกี่ยวกับเรา

บริษัท มัลติเฟส คอร์เปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2553 เป็นผู้จัดจำหน่ายและนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล (Mechanical Products) ประเภทต่างๆ อาทิ ปั๊ม (Pumps) ระบบอัดอากาศ/คอมเพรสเซอร์ (Gas/Air Compressors) โบลเวอร์และปั๊มสุญญากาศ (Blowers & Vacuum Pumps) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generators) จากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก รวมถึงบริการรับจัดทำระบบต่างๆ (Engineering System) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ในด้านบุคลากรและทีมงานจะต้องผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ อยู่เสมอ เพราะเรามุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกท่าน ทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ภายใต้สโลแกนที่ว่า “เราตระหนักและใส่ใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์และบริการเป็นสิ่งสำคัญ”

บริษัทฯ ยังให้บริการด้านรับเหมาก่อสร้าง (Turnkey Project) โดยเฉพาะงานด้านน้ำ อาทิ รับเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำ งานด้านการบริหารจัดการน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ เริ่มตั้งแต่บริการวางแผนและให้คำปรึกษา (Planning & Consulting), งานออกแบบ (Design), งานก่อสร้าง (Construction), บริการจัดหาเครื่องจักร (Product Supply), งานติดตั้งเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า (Mechanical & Electrical Installation), ระบบคอนโทรลและระบบสกาด้า (Control & SCADA System) และงานดูแลระบบและซ่อมบำรุง (System Operation & Maintenance) โดยทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะด้าน คอยดูแลและไปควบคุมงานอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและตรงตามเวลาที่กำหนดไว้

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์

  • เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยการใช้นวัตกรรมและพลังงานที่คุ้มค่า
  • เพื่อจัดหาโซลูชั่นและผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการทางด้านพลังงานที่ได้มาตรฐานระดับสากล
  • เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจและบริการของเรา จะนำไปสู่สภาพแวดล้อมที่สะอาด ดีต่อสุขภาพ และมีความปลอดภัย

พันธกิจ

  • เป็นผู้นำธุรกิจและบริการด้านพลังงาน
  • ให้บริการเหนือความคาดหวังของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าทุกคนมีความสุขที่ได้รับบริการจากเรา
  • สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับลูกค้า/ซัพพลายเออร์ เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จ

ใบรับรอง

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Green Industry (Level 2)

multiphase corporation workshop

เวิร์คช้อป

เวิร์คช้อป (Workshop) ของบริษัท มัลติเฟส คอร์เปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ใน จ.ระยอง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,500 ตารางเมตร เราให้บริการที่ครบวงจรทั้งงานติดตั้ง (Installation) ซ่อมบำรุงและยกเครื่อง (Maintenance & Overhaul)  อะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆ (Spare Parts) งานเชื่อม (Welding) ฯลฯ สำหรับผลิตภัณฑ์/บริการทุกประเภท พร้อมด้วยระบบควบคุมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ตลอดจนมี “ศูนย์บริการงานซ่อม (Service Centre)” เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการบริการ พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตอบสนองและให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีความคล่องตัวมากขึ้น เพราะเราใส่ใจเรื่องการบริการหลังการขายที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตลอดเวลา