บริการออกแบบและจัดทำระบบ

 

<p></p>
<p>&nbsp;</p>
<p></p>

 

 

<p></p>
<p>&nbsp;</p>
<p></p>

<p></p>
<p>&nbsp;</p>
<p></p>

บริการออกแบบและจัดทำระบบ

บริษัท มัลติเฟส คอร์เปอเรชั่น จำกัด มีบริการรับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง พร้อมการรับประกันคุณภาพงานระบบและงานด้านเครื่องกล อย่างเช่น ระบบปรับปรุงคุณภาพแก๊ส, ระบบลมและแก๊สในอุตสาหกรรม, ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดต่างๆ, ระบบปั๊มชนิดต่างๆ ฯลฯ รวมถึงงานปรับปรุงระบบทางด้านวิศวกรรมภายในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร ทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัทฯ มีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง วางระบบ ปรับปรุงพัฒนาระบบเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม เพื่อให้กระบวนการทำงาน/กระบวนการผลิตสามารถใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการในธุรกิจของท่านได้อย่างดีที่สุด ซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจในฝีมือและความเป็นมืออาชีพของเราได้ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานมากกว่า 10 ปี สอบถามรายละเอียดโทร. 02-168-3193-5 #109 หรือทาง Line ID : @vacuum-thai

CHEMICAL INJECTION PACKAGE
ระบบปั๊มสูบจ่ายสารเคมี
AIR PRE TREATMENT PACKAGE
ระบบลม/คอมเพรสเซอร์ในอุตสาหกรรม
GENERATOR SYSTEM
ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
CHEMICAL INJECTION PACKAGE
ระบบปั๊มสูบจ่ายสารเคมี
FUEL GAS SYSTEMS
ระบบเชื้อเพลิงแก๊ส
AIR COMPRESSOR SYSTEMS
ระบบลม/คอมเพรสเซอร์ในอุตสาหกรรม
PUMP SYSTEMS
ระบบปั๊ม
GENERATOR SYSTEM
ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
METANOL INJECTION SKID
ระบบแก๊สในอุตสาหกรรม
AIR COMPRESSOR SYSTEMS
ระบบลม/คอมเพรสเซอร์ในอุตสาหกรรม
FUEL GAS TREATMENT SKID
ระบบปรับปรุงคุณภาพแก๊ส
PUMP SYSTEMS
ระบบปั๊ม
CHEMICAL INJECTION PACKAGE
ระบบปั๊มสูบจ่ายสารเคมี
PUMP SYSTEMS
ระบบปั๊ม