CAPSTONE

CAPSTONE MICROTURBINE เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊ส จากประเทศอเมริกา ซึ่งทางบริษัทฯ ของเรา ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทย สำหรับ CAPSTONE MICROTURBINE เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊ส หรืออาจเรียกว่า GAS TURBINE  ขนาดเล็ก (30-4,000 KW) ที่ผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมลพิษที่ต่ำกว่า 9 PPM NOx ในส่วนของแก๊สที่เหลือจากเครื่องกังหันแก๊สนั้น จะมีปริมาณก๊าซออกซิเจน (O2) สูง สามารถนำไปเผาไหม้กับหม้อต้มไอน้ำที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สได้อีกด้วย โดยประสิทธิภาพรวมมากกว่า 90% (30% ไฟฟ้า + 60% ความร้อน) เชื่อเพลิงที่ใช้ได้แก่ LPG, LNG, NATURAL GAS และ BIO GAS เครื่องถูกออกแบบเป็นแบบระบบโมดูล (MODULAR DESIGN) ที่สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ง่ายเมื่อเครื่องมีปัญหา และสามารถทำการซ่อมบำรุงได้ภายในเวลา 1 วัน เป็นระบบมีเสถียรภาพสูงสามารถเดินเครื่องอย่างต่อเนื่องได้เป็นเวลานานโดยไม่ต้องบำรุงรักษาเมื่อเทียบกับ GAS ENGINE

ที่สุดแห่งนวัตกรรมกับ CAPSTONE MICROTURBINE
>> มลพิษต่ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
>> มีอายุการใช้งานยาวนาน (OVERHAUL ในระยะเวลา 9 ปี ต่อ 1 ครั้ง)
>> ระยะเวลาการหยุดเครื่องเพื่อทำการบำรุงรักษาต่ำ 2 ช.ม. ต่อปี
>> มีประสิทธิภาพสูง ใช้พื้นที่น้อยและน้ำหนักเบา
>> ติดตั้งง่ายและสามารถเชื่อมต่อการทำงานได้หลายเครื่องพร้อมกัน
>> ในกรณีที่ใช้ BIO GAS สามารถรับก๊าซ H2S ได้สูงสุดถึง 7%
>> 100% TURN DOWN