อบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไมโครเทอร์ไบน์

Capstone Microturbine Training at Multiphase Corporation Head Office (Bangkok)

รายละเอียด

รายละเอียดงาน : อบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊ส/ไมโครเทอร์ไบน์ ของแบรนด์ Capstone Green Energy ที่บริษัท มัลติเฟส คอร์เปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ : Capstone Green Energy
ปี : พ.ศ.2563 (2020)