อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 (สำนักงานใหญ่)

Evacution Fire Drill Training 2020 at Multiphase Corporation Head Office (CW Tower)

รายละเอียด

รายละเอียด : อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ที่บริษัท มัลติเฟส คอร์เปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) ตึก CW Tower
วันที่ : 27 พ.ย. 2563 (2020)