งานแสดงเทคโนโลยีและบริการสำหรับภาคอุตสาหกรรม 2565 (#1)

รายละเอียด

รายละเอียด : งานแสดงเทคโนโลยีและบริการสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1) ณ ที่ว่าการอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี
วันที่ : 22-23 มิ.ย. 2565 (2022)