KSB PUMPS

KSB Pumps_multiphase corporation

เราคือใคร?? (WHO WE ARE)

เคเอสบี หนึ่งในผู้ผลิตวาล์วและปั๊มอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเคเอสบี (KSB Pumps) ประกอบด้วย เทคโนโลยีอาคารและอุตสาหกรรม การขนส่งทางน้ำ การบำบัดน้ำเสีย และกระบวนการของโรงไฟฟ้า ด้วยการวิจัยและพัฒนาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เคเอสบีสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายที่สุดของลูกค้า รับประโยชน์จากประสบการณ์หลายปีและความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคในฐานะผู้ผลิตปั๊มที่มีชื่อเสียง

เคเอสบี (KSB Pumps) ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่ปี ค.ศ.1989 ปัจจุบันมีทีมงานมากกว่า 115 คน ที่มีพันธสัญญาร่วมกันในการร่วมปฎิบัติงานเพื่อให้บรรลุุจุดหมายและเป้าหมายของบริษัทในกลุ่มเคเอสบีด้วยการนำเสนองานบริการที่ยอดเยี่ยม และการให้คำปรึกษาที่สุดยอด บริษัท เคเอสบี พั๊มส์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องปั๊ม วาล์ว และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความตั้งใจในการนำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า และเรายังมีตัวแทนจำหน่าย KSB Pumps ที่มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ท่านสามารถติดต่อได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วด้วย นอกจากนี้ทางบริษัท เคเอสบี พั๊มส์ จำกัด ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมด้วย ดังจะเห็นได้จากการที่เราผ่านการรับรอง ISO 9001, ISO 14001 และ OHSAS 18001 ซึ่งเป็นการยืนยันถึงมาตรฐานทางคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

FEATURED PRODUCTS

ETANORM SYT

ETANORM SYT

Etanorm SYT; Horizontal volute…
MOTIVEC

MOTIVEC

Multistage vertical high-press…
AMACAN K

AMACAN K

AMACAN K; Wet-installed submer…
AU MONOBLOC

AU MONOBLOC

Horizontal self-priming centri…
CPKN

CPKN

CPKN; Horizontal radially spli…
AMAREX

AMAREX

Vertical single-stage submersi…