บริษัท เพาเวอร์ เฮลธแคร์ จำกัด

บริษัท เพาเวอร์ เฮลธแคร์ จำกัด

ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ เฮลธแคร์ จำกัด
ผลิตภัณฑ์ : ชุดเครื่องอัดอากาศ/คอมเพรสเซอร์
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ : GARDNER DENVER
รายละเอียดงาน : เทสและส่งมอบชุดเครื่องอัดอากาศ/คอมเพรสเซอร์
วันที่ : เดือน มี.ค. 2563