บริษัท เพาเวอร์ เฮลธแคร์ จำกัด

Supply Air Compressor & Air Dryer from Gardner Denver by Multiphase Corporation

รายละเอียดผลงาน

ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ เฮลธแคร์ จำกัด
ประเภทผลิตภัณฑ์ : แก๊ส/แอร์ คอมเพรสเซอร์
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ : Gardner Denver
รายละเอียดงาน : เทสและส่งมอบชุดเครื่องอัดอากาศ/คอมเพรสเซอร์
ปี : พ.ศ.2563 (2020)