องค์การเภสัชกรรม

open type Generator_GPO Project 4

รายละเอียดผลงาน

ลูกค้า : องค์การเภสัชกรรม
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ : Wagna
รุ่นผลิตภัณฑ์ : เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่น DC1500W-50P (1500 kVA)
รายละเอียดงาน : เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 1500 kVA พร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการองค์การเภสัชกรรม
ปี : พ.ศ.2565 (2022)