บริษัท ไทยทาเคนาคาสากลก่อสร้าง จำกัด

Gas/Air Compressor for Thai Takenaka International Ltd.

รายละเอียดผลงาน

ลูกค้า : บริษัท ไทยทาเคนาคาสากลก่อสร้าง จำกัด
ประเภทผลิตภัณฑ์ : แก๊ส/แอร์ คอมเพรสเซอร์
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ : Sullair, Gardner Denver
โครงการ/แพคเกจ : ติดตั้งชุดเครื่องอัดอากาศ/คอมเพรสเซอร์ จำนวน 3 ชุด (Air Compressor Package)
ปี : พ.ศ.2561 (2018)