บริการซ่อมบำรุงไมโครเทอร์ไบน์ที่ BVW1 จ.กาญจนบุรี

MAINTENANCE SERVICE CAPSTONE MICROTURBINE AT BVW1

รายละเอียด

รายละเอียดงาน : บริการซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊ส/ไมโครเทอร์ไบน์ ที่ BVW1 บ้านอีต่อง จ.กาญจนบุรี
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ : Capstone
รุ่นผลิตภัณฑ์ : ไมโครเทอร์ไบน์ C65
ลูกค้า : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT BVW1)
ปี : พ.ศ.2564 (2021)