งานซ่อมปั๊ม SIHI ที่คลังเก็บและจ่ายก๊าซ บางประกง

รายละเอียด

รายละเอียด : งานซ่อมปั๊ม SIHI ที่คลังเก็บและจ่ายก๊าซ บางประกง
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ปั๊ม
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ : SIHI Pump
ลูกค้า : บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ปี : พ.ศ.2565 (2022)