ขยายพื้นที่โรงงาน/เวิร์คช้อปมัลติเฟส จ.ระยอง

รายละเอียด

รายละเอียด : ทางบริษัทฯ กำลังดำเนินการขยายพื้นที่โรงงาน/เวิร์คช้อปเพิ่มเติม รวมพื้นที่ทั้งหมด 2,500 ตารางเมตร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน พ.ย. 62
ปี : พ.ศ.2562 (2019)