การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ลูกค้า : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ : SOLBERG
รุ่นผลิตภัณฑ์ : ไส้กรองน้ำมัน รุ่น PSG860/1 (จำนวน 4 ชิ้น)
ปี : เดือน ก.ย. 2563